In onderstaande link kun je het meest actuele trainings schema vinden (versie 2020-2021), na de update van het kabinet over Corona van 13 October j.l.

Trainingsrooster KVV Losser – AJC’96 2020-2021

Wij zijn blij dat het gelukt is om in goed onderling overleg met onze buren AJc’96 tot overeenstemming te komen. Binnen de gegeven kaders is dit voor KVV Losser een acceptabele planning die recht doet aan onze behoeftes en ambities.

Hoofd- en Jeugdbestuur danken alle betrokken KVV-vrijwilligers die meegewerkt hebben aan deze planning.

Hoofdbestuur & Jeugdbestuur